Dr. Shahram Nazari

General Surgeon
Advanced Gastrointestinal Laparoscopic Surgeon

آندو متريوز


2008/01/31

آندو متريوز حاصل رشد غير طبيعي بافتي است كه از جنس آندومتر (لايه مخاطي رحم ) است اما در نواحي ديگر لگن یا شکم رشد ميكند.
آندومتريوز بسيار شايع است و بيشتر در سنين باروري ديده ميشود.اگرچه علت قطعی آن مشخص نیست اما گفته شده است كه  پس زدن خون قاعدگي(Retrograde Menstruation)در پيدايش اين بيماري موثر است.طبق اين نظريه قطعات زنده آندومتر هنگام قاعدگي از لوله هاي رحمي گذشته و وارد حفره لگني ميشود و در سطوح خارجي ارگانهاي اطراف رحم كاشته ميشود.با این حال آندومتریوز میتواند در نواحی دوردست مثل زیر دیافراگم ، داخل قفسه سینه ، زیر پوست ناف و.... دیده شود. دربسیاری از موارد بدلیل بی تفاوتی و سهل انگاری بیمار یا عدم توجه پزشک، تشخیص بیماری به تعویق می افتد و بیماری در شرایط پیشرفته مشخص میشود. شايعترين محل آندومتريوز تخمدانها هستند. در این موارد میتواند بصورت کیست تخمدانی تظاهر نماید. در صورتی که کیست تخمدان شما مدتها باقی بماند و با درمان کوچک نسود بایستی به کیست آندومتریوتیک مشکوک شوید. پزشک متخصص شما میتواند در تشخیص صحیح به شما کمک نماید. نشانه هاي اصلي بيماري نازائي و درد لگن بويژه قبل از قاعدگي است.درد ثابت لگن يا درد در ناحيه پشت ساكروم(دنبالچه) نیز از علایم آن مي باشد.درد معمولا پس از شروع قاعدگي فروكش ميكند.مقاربت درد ناكDisparonia و وجود خون در ادرار يا مدفوع در حوالي قاعدگي از ديگر نشانه هاي اين بيماري است که میتواند نشانه درگیری متانه یا روده باشد.سونوگرافی در تایید تشخیص آندومتریوز کمک کننده است. تشخيص نهائي آندومتريوز بوسيله لاپاروسكوپي يا لاپارو تومي است .امروزه لاپاروسكوپي تشخیصی بدست افراد متخصص و ورزیده با عوارض ودرد کمتر وبهبودی سریعتر نتیجه مطلوب را به ارمغان می آورد.